§1. Terminy

 1. Hotel – Obiekt hotelowy o charakterze hotelu pracowniczego. Mianem hotelu określani są również właściciele, wszyscy pracownicy hotelu, jak i osoba / osoby czy grupa sprawująca ochronę.

 2. Rezerwujący – osoba dokonująca rezerwacji.

 3. Wynajmujący – reprezentant hotelu. Recepcja nie jest zewnętrznym reprezentantem hotelu.

 4. Mieszkaniec – każda osoba przebywająca w hotelu niebędąca personelem.

 5. Pobyt długoterminowy – jednorazowy pobyt trwający dłużej niż jeden miesiąc.

 6. Aneks kuchenny – daje możliwość odgrzania lub indywidualnego przygotowania podstawowych posiłków. Aneks kuchenny nie jest kuchnią służącą profesjonalnemu przygotowywaniu posiłków a zwłaszcza prowadzenia żywienia zbiorowego.

 7. Grafik – Określa terminy sprzątania pokoi oraz wymiany pościeli

 8. Monitoring – obiekt wyposażony jest w monitoring wokół budynku oraz głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku.

 9. Kara grzywny – określona w cenniku

 10. Koszty pozostałe – określone w cenniku

 

 

§2. Informacje ogólne

 

 1. Hotel nie świadczy usług wynajmu dobowego miejsc noclegowych lub pokoi osobom prywatnym.

 2. Hotel pracowniczy jest obiektem hotelarskim przeznaczonym dla osób przebywających na tym terenie w związku z wykonywaną pracą.

 3. Wynajęcie miejsc noclegowych czy pokoi możliwe jest jedynie przez firmy zatrudniające tych pracowników lub osoby samozatrudnione.

 4. Miejsca noclegowe i pokoje wynajmuje się na minimum tydzień. Przy pobytach długoterminowych, możliwe jest ustalanie indywidualnych warunków zakwaterowania – niezbędne jest podpisanie umowy.
  Pobyty cząstkowe nie sumują się.

 5. Rezerwacje pokoi można dokonywać osobiście pod numerem telefonu: 502 124 724 lub za pośrednictwem poczty e-mail szczytnica@bed4rent.pl. Recepcja nie świadczy usług rezerwacyjnych.

Rezerwacja dla swej ważności ze strony hotelu wymaga potwierdzenia mailowego, pisemnego lub SMS. Ze strony rezerwującego niezbędne jest wpłacenie zaliczki.

Wysokość zaliczki określona jest w załączniku CENNIK.

 1. Zameldowanie od godziny 16.00

 2. Wymeldowanie do godziny 10.00.

 3. Klucze wydawane są na recepcji. Każdy mieszkaniec otrzymuje jeden klucz do pokoju, brelok zbliżeniowy oraz brelok identyfikacyjny.

 4. Po zakończonym pobycie klucz wraz z brelokami należy zdać na recepcji.

 5. Przedłużenie pobytu – w miarę możliwości hotelu. Preferowany termin zgłaszania chęci przedłużenia pobytu to tydzień.

 6. Po zakończeniu pobytu opuszczanie pomieszczeń poza godzinami wyznaczającymi dobę hotelową (pomiędzy 10.00 a 16.00) – po ustaleniu z recepcją. Opuszczanie pokoju po godzinie 16.00 związane jest z poniesieniem kosztów jego sprzątania. Koszty w cenniku.

 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren hotelu. W szczególności za: pieniądze, kosztowności, dokumenty czy papiery wartościowe.

 8. Aneksy kuchenne wyposażone są w kuchenki mikrofalowe, kuchenki do gotowania INDUKCYJNE i piekarniki. Garnki do gotowania winny być przystosowane do płyty indukcyjnej.

 9. Pokoje zostały zabezpieczone przed używaniem urządzeń z większym poborem prądu jak suszarki, żelazka, grzałki. Dostępne w pokojach gniazda prądowe służą mieszkańcom do użytku w zakresie niskiego poboru prądu jak: ładowanie baterii telefonów komórkowych, laptopów czy innych tego typu sprzętów.

 10. Używanie suszarek do włosów możliwe jest w łazienkach a żelazek w pralni.

 

§3. Obwiązki hotelu

 

 1. Hotel zapewnia nadzór przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W miarę możliwości wszelkie sytuacje konfliktowe rozwiązywane są na bieżąco w duchu poszanowania mieszkańców i personelu.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom hotelu oraz personelowi w sytuacjach kryzysowych do hotelu może zostać wezwana grupa interwencyjna firmy ochraniającej i/lub policja. W takiej sytuacji koszt przyjazdu grupy interwencyjnej ponosi firma, której pracownik lub pracownicy biorą udział w sytuacji konfliktowej. W przypadku, gdy stronami są pracownicy wielu firm, wszyscy (firmy) solidarnie ponoszą powstałe koszty. Za wszelkie zniszczenia podczas interwencji, niezależnie od strony która je wyrządziła (mieszkańcy hotelu czy interweniujący), koszty ponosi firma j.w.. Hotel grupie interwencyjnej czy policji podczas interwencji udostępnia dojście do wszystkich pomieszczeń w tym również do wynajmowanych pokoi.

 1. W zakresie obsługi hotelu jest dbanie o sprawne działanie wyposażenia. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na recepcji. Za akty wandalizmu koszty ponosi firma wynajmująca.

 2. Każdy mieszkaniec otrzymuje od hotelu:

  1. Miejsce noclegowe z pościelą (kołdra, poduszka) oraz poszewkami (poszwa na poduszkę, poszwa na kołdrę, prześcieradło, podkład na materac). Łóżka piętrowe.

  2. Klucz do zajmowanego pokoju wraz z brelokiem zbliżeniowym i identyfikacyjnym.

 3. W cenie wynajmu miejsca noclegowego hotel zapewnia dostęp do:

  1. Monitorowany niestrzeżony parking samochodowy – w miarę wolnych miejsc,

  2. Ogródek – wspólny dla wszystkich mieszkańców,

  3. Aneks kuchenny – wspólne dla mieszkańców każdego skrzydła,

  4. Toalety – wspólne dla mieszkańców każdego skrzydła,

  5. Lodówka – na wyposażeniu każdego pokoju,

  6. Telewizor – na wyposażeniu każdego pokoju i aneksu kuchennego,

  7. Żelazko i deska do prasowania – dostępne w pralni wspólne dla wszystkich mieszkańców,

  8. Podstawowe środki do sprzątania – wspólne dla mieszkańców każdego skrzydła.

  9. Ogrzewanie oraz dostęp do ciepłej i zimnej wody.

  10. Energia elektryczna

 4. Odpłatnie, wg cennika, hotel zapewnia:

  1. Dostęp do pralki i suszarki elektrycznej do suszenia prania,

  2. Proszek do prania i płyn do płukania – dostępny na recepcji,

  3. Pozaterminową wymianę pościeli.

 5. Wszystkie miejsca wspólne jak: klatki schodowe, korytarze, toalety oraz kuchnie sprzątane są od poniedziałku do piątku jeden raz dziennie.

 6. Pokoje sprzątane są jeden raz w tygodniu. W zakres porządkowania pokoju wchodzi: starcie kurzu mycie podłóg i okien. Sprzątanie wg grafiku. Jeśli NIE ŻYCZĄ sobie Państwo sprzątania, należy zgłosić to na recepcji.

 7. Raz na dwa tygodnie wymieniana jest pościel - poszwa na poduszkę, kołdrę i prześcieradło. Wymiana pościeli wg grafiku.

 8. Hotel ze swojej strony w miarę posiadanych informacji (monitoring wizyjny oraz rejestr wejść i wyjść) może pomóc w wyjaśnieniu sytuacji konfliktowych. Koszt sprawdzenia monitoringu określony w cenniku.

 

§4. Obowiązki mieszkańców

 1. W celu otrzymania dostępu do miejsca noclegowego niezbędne jest zarejestrowanie się na recepcji. Po przydzieleniu miejsca noclegowego, ewentualna zmiana pokoju możliwa jest w uzgodnieniu tego z recepcją.

 2. Każdy z mieszkańców zobowiązany jest zarejestrować swoje wejście do obiektu poprzez przyłożenie breloka identyfikacyjnego do czytnika przy recepcji. Brak identyfikatora może skutkować koniecznością wylegitymowania się a w szczególnych przypadkach odmową wpuszczenia do obiektu.

 3. Każdy z mieszkańców zobowiązany jest do zachowania czystości w obiekcie oraz kultury życia społecznego.

 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

 5. Osoby powracające do pokoi w godzinach ciszy nocnej zobowiązane są do zachowania szczególnej uwagi i niezakłócania spokoju innym mieszkańcom.

 6. Do sprzątania pokój winien być przygotowany w postaci usunięcia wszystkich przedmiotów z podłogi i pozostałych powierzchni. Personel sprzątający nie ma obowiązku przemieszczania czy porządkowania prywatnych rzeczy mieszkańców.

 7. Każdy mieszkaniec po przygotowaniu sobie posiłku zobowiązany jest do posprzątania po sobie i schowania swoich naczyń.

 

§5. Zakazy i Kary

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje pod karą grzywny bezwzględny zakaz palenia papierosów. Dotyczy to WSZYSTKICH pomieszczeń i okien. Kara grzywny obowiązuje w każdym stwierdzonym przypadku naruszenia zakazu.

Palenie papierosów możliwe jest na zewnątrz w miejscach do tego wyznaczonych.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach suszarek, żelazek, grzałek, czajników, kuchenek, termowentylatorów i innych tego typu urządzeń elektrycznych i gazowych.

 2. Firma, której pracownicy wyrządzą szkody zostanie obciążona kosztami ich usunięcia, a w przypadku konieczności wyłączenia danego pokoju ze sprzedaży, również kosztami jego przestoju.

 3. Powyższy zapis dotyczy również sytuacji, gdy szkody wyrządzą osoby trzecie wprowadzone do obiektu przez jego mieszkańców oraz gdy powstaną one podczas działań grupy interwencyjnej czy policji.

 4. Uporczywe zakłócanie spokoju podczas ciszy nocnej będzie skutkowało wydaleniem z hotelu w trybie natychmiastowym. W przypadku oporu może zostać wezwana grupa interwencyjna, której koszty przyjazdu pokrywa firma wynajmująca dla danej osoby miejsce noclegowe, a w przypadku kilku firm koszty rozkładane są solidarnie.

 5. Karze grzywny podlega organizowanie libacji alkoholowych i zakłócanie spokoju innym mieszkańcom poza godzinami ciszy nocnej. W przypadku ciszy nocnej zastosowanie mają zapisy z punktu powyżej.

 6. W przypadku nadmiernego zabrudzenia któregokolwiek z pomieszczeń może być konieczne przeprowadzenie dodatkowego sprzątania lub dezynfekcji. O ile sytuacja na to pozwala, do hotelu wzywani są przedstawiciele firm wynajmujących miejsca noclegowe. Jeśli sytuacja wymaga podjęcia natychmiastowych działań sporządzana jest dokumentacja fotograficzna i przeprowadzane jest sprzątanie.

 

§ 6. Zgody

 1. Poprzez dokonanie rezerwacji firma lub osoba wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych oraz danych pracowników, dla których pokoje są wynajmowane. Przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się tylko w zakresie obsługi pobytu w hotelu.